ยินดีต้อนรับสู่ "บ้านจามจุรี"

     บ้านจามจุรี@อุดรธานี   มีเอกลักษณ์มาจากต้นจามจุรีที่อยู่ในสวนอายุยาวนานกว่า 50 ปี บ่งบอกถึงความร่มรื่นของพื้นสีเขียว    ซึ่งเหมาะแก่การพักผ่อนที่มีสวนธรรมชาติอยู่ใจกลางเมืองได้เป็นอย่างดี   แนวความคิด ตัวบ้านจามจุรี ประยุกต์มาจากบ้านเฮือนไทยอีสานที่เรียกว่า เฮือนเกย  ที่มีการต่อเกยหรือที่รู้จักกันว่า ระเบียง หรือ ชานแดด  เพื่อใช้ประโยชน์เป็นสถานที่พักผ่อน ต้อนรับแขกบ้านแขกเรือน  ชั้นล่างเปิดเป็นใต้ถุนโล่งใช้สำหรับทำครัว ทำอาหาร และพื้นที่นั่งเล่น  แสดงถึง กิจกรรมวีถีชีวิตของชาวอีสาน